Text

Mexiko

Program Mexico City – Taxco – Acapulco, 8 dní pobytu - 7 nocí

Den první:
Přílet do Mexico City v 19.05, let LH 498.
Uvítání na letišti v příletové hale a transfer do hotelu Royal Zona Rosa.
Ubytování se snídaní v hotelu Royal Zona Rosa.
http://www.hotelroyalzr.com/ing/index.html

Den druhý:
Prohlídka města včetně muzea a plovoucích zahrad Xochimilco s obědem (cca 6 hodin).
Návštěva Mexico City, největšího města na světě, zahrnuje nejdůležitější budovy historického centra v blízkosti náměstí Zocalo – metropolitní katedrálu, Národní palác a známé nástěnné kresby Diega Riviery.
Následuje prohlídka moderní části města, jež bude zakončena návštěvou Národního antropologického muzea.
Oběd v místní restauraci.
Přejezd k Plaza de las Cibeles, návštěva Sequeireho kulturního Polifora, býčí arény a Univerzitního města, dále přesun k plovoucím zahradám Xochimilco a plavba na květinami zdobené gondole (zvané „trajinera“).
Návrat do hotelu a nocleh.
Ubytování se snídaní v hotelu Royal Zona Rosa.
http://www.hotelroyalzr.com/ing/index.html

Den třetí:
Teotihuacan & Bazilika Guadalupe s obědem.
Odjezd cca 50 km na sever od Mexico City k Teotihuacánu, oblasti archeologických vykopávek; návštěva Pyramidy Slunce a Měsíce, chrámu Quetzalcoatl pevností.
Volný čas a možnost výstupu na vrchol pyramid (na vlastní riziko).
Oběd.
Návrat do Mexico City a cestou návštěva baziliky Guadalupe, svatyně mexických katolíků.
Návrat do hotelu a nocleh.
Ubytování se snídaní v hotelu Royal Zona Rosa.
http://www.hotelroyalzr.com/ing/index.html

Den čtvrtý:
Snídaně v hotelu a transfer na výstaviště.
Celodenní účast.
Večer transfer z výstaviště do hotelu a nocleh.
Ubytování se snídaní v hotelu Royal Zona Rosa.
http://www.hotelroyalzr.com/ing/index.html

Den pátý:
Mexico City-Taxco-Acapulco / s obědem v Taxco.
Snídaně v hotelu a odjezd do Acapulca se zastávkou v Taxco (cca 5 hodin cesty jízdy).
Oběd v Taxco.
Pokračování v cestě (přibližně další 3 hodiny), příjezd do Acapulca a check in v hotelu.
Ubytování se snídaní v Grand Hotel Acapulco.
http://www.grandhotelacapulco.com/english/index.html

Den šestý: Prohlídka města & večerní představení La Quebrada (slavné skoky z téměř 30ti metrů do vln oceánu).
Ubytování se snídaní v Grand Hotel Acapulco.
http://www.grandhotelacapulco.com/english/index.html

Den sedmý:
Snídaně v hotelu a volný program.
Ubytování se snídaní v Grand Hotel Acapulco.
http://www.grandhotelacapulco.com/english/index.html

Den osmý:
Snídaně v hotelu.
Pozdní check out.
Transfer na letiště k odletu do Mexico City v 15.20, let MX 7534.
Přílet Mexico City v 16.20 a přestup na let do Frankfurtu, LH 499 ve 20.55.

Den devátý:
Přílet do Frankfurtu ve 14.40 a přestup na let do Prahy, LH 3262 v 16.20.
Přistání v Praze v 17.20, rozloučení a konec programu.