Text

Vietnam

Království Bach Viet

Podle legendy se jednoho dne potkal člověk - drak s dcerou krále hor, ti se do sebe zamilovali a z jejich čisté lásky se narodilo sto dětí a vzniklo království Bach Viet.
Toto království bylo velmi mocné, proto se polovina dětí spolu se svými matkami později vydali do hor a druhá se přestěhovala k východnímu moři.

Nejstarší z chlapců byl korunován králem území Lac Viet, říši nazval Au Lac a sám přijal panovnické jméno An Duong Vuong.

Vietnam vznikl před 4.000 lety a pospojoval přes padesát etnických skupin, jež žijí v harmonii na jednom území až do dnešních dní.
Za svou nezávislost ale od počátku bojují, na území této země byly po dobu její existence vedeny boje a války až do doby nedávné.

V současnosti se Vietnam ze svých ran již zotavil, po dvaceti letech od poslední války se díky velkým rekonstrukcím stal znovu prosperujícím a aktivním státem s dveřmi otevřenými světu.

Tato země připomínající dlouhou úzkou nudli od severu k jihu má mnoho různých klimatických typů a jen velmi těžce ji lze rozdělit do dvou podnebných pásem.

Severní část Vietnamu má svým způsobem podobné střídání jednotlivých ročních období jako my, v létě je zde horko, v zimě ale budete potřebovat teplejší oblečení.

Jižní část země (na jih od města Nha-Trang) má celoročně teplé a vlhké tropické podnebí a není třeba brát si s sebou teplé oblečení.
Na jihu lze rozlišit jen deštivý monzun (zhruba od května do července) a suché období po zbytek roku.